Ace Utilities 5.4.0.538

Ace Utilities 5.4.0.538

Acelogix – 4,1MB – Shareware – Windows
ra khỏi 19 phiếu
4 Stars User Rating
Ace Utilities is an award winning collection of tools to optimize your PC's performance. It allows you to find and remove the junk files in your PC, invalid registry entries, delete your internet usage history, provides plug-in support to erase the usage-history for over 200 third-party applications, manage your internet cookies and much more. With a detailed startup-manager you can see what all programs, services, drivers, etc start automatically with Windows and optionally disable them. Furthermore, Ace Utilities also includes options to find true duplicate files, fix or remove broken shortcuts and to uninstall software completely. Other features include secure file deletion, disk space analysis, an empty-folder finder and more.

Tổng quan

Ace Utilities là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Acelogix.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Ace Utilities là 6.3.0.292, phát hành vào ngày 13/10/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Ace Utilities đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,1MB.

Người sử dụng của Ace Utilities đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Ace Utilities!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Ace Utilities cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Acelogix
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại